Sommernyheder fra børneprojektet i Tharaka

Sommeren har budt på flere besøg og dejlige aktiviteter i Tharaka. Jeg, Anne Catrine, og min mand, Samuel, er øjeblikket bosat i Kenya i 6 måneder – dog i en anden by end børneprojektet foregår. På trods at vi opholder os et andet sted, har det heldigvis givet mulighed for flere besøg i Tharaka, hvor Assist har børneprojektet. I slutningen af juli måned, besøgte vi projektet sammen min familie, bl.a. Carina og Jarl, som også er frivillige. Her var der både tid til hjemmebesøg hos nogle af familierne, som er i programmet og til at tage et smut forbi Assists kontor i Meru, for at gennemgå det administrative.

I august måned, blev det tid til et mere besøg sammen med en gruppe unge fra Danmark. Her havde vi forberedt et arrangement på Gatagani Primary School, hvor Assist støtter nogle af børnene. VI havde en skøn dag, hvor der blev tid til leg, ansigtsmaling, dans, fodbold og bare at have en masse tid til at være sammen. Dagen sluttede af med at børnene kunne få et gratis måltid på skolen. Skolen ligger i det tørreste område i Tharaka og er derfor også det mest udsatte.

Næste dag tog vi og gruppen ud og besøgte 8 forskellige familier i samme område. Her fik vi et indblik i hverdagen i Tharaka og hvor svært det er at leve her. Familierne har utrolig stor gavn af gederne de har modtaget, fordi det er deres eneste kilde til føde, da de nærmest ikke kan dyrke noget i den tørre jord. Når en familie modtager en ged, kan den bidrage med mælk til familien og den kan få op til 4 unger om året. En ged kan derfor hurtigt blive til mange. I nogle tilfælde sælger de en ged efter noget tid, f.eks. hvis familien er økonomisk presset. Prisen for en ged, kan give en hel familie mad nok til en hel måned eller to. Vores projektkoordinator i Kenya, John Mugo, har en rigtig god kontakt til familierne, og sørger for at snakke med familierne om IKKE at sælge deres ged lige når de modtager den. Dette kan nemlig blive en hurtig løsning for en meget udsat familie, men John er fantastisk dygtig til at motivere familien til at tænke mere langsigtet. Derfor sørger vi for at familierne først sælger en ged, når den er blevet til flere. Derudover skal salgets årsag være til gavn for barnet i projektet, som f.eks. til mad eller betaling af skoleregninger. Vores oplevelse var at børnene stolt viste deres geder frem og er glade for at passe dem. Det giver børnene en god øvelse i at tage ansvar, tænke langsigtet og dermed også motivation til at arbejde for fremtiden.

Det var en rørende oplevelse at besøge familierne – vi bragte børnene en lille gave i form af donerede skoleredskaber fra Danmark, men på trods af deres mangel blev vi overøst med flotte gaver fra alle familierne. Mange af forældrene/bedsteforældrene fortalte hvor taknemmelige de var for støtten gennem Assist, hvilket gaverne helt sikkert også var en udtryk for. Det er opmuntrende endnu engang at blive mindet om, at den smule man giver til sponsorbørnene, har betydning.

Samuel og jeg regner med at nå mindst et besøg mere i Tharaka, før vi drager hjem mod Danmark igen i slutningen af november. Vi er taknemmelige for og rørte over den fortsatte støtte til alle de fantastiske børn i projektet!

På vegne af Assists børneprojekt, 

De bedste hilsener Anne Catrine Verup Bisgaard.

Kommentér