WutomiAgri giver unge redskaberne til at skabe et godt liv gennem landbrug.
På trods af jordens enorme muligheder lever halvdelen af befolkningen i Mozambique under fattigdomsgrænsen.

Derfor er det oplagt at lede unge mozambiquere til at blive iværksættere indenfor landbrug.

.

Nogle steder i verden kan det være svært at få øje på håbet.
Mulighederne for bæredygtigt landbrug synes åbenlyse i Mozambique. Alligevel er arbejdsløsheden tårnhøj. Unge mennesker har ikke tradition for iværksætteri. Men de higer efter uddannelse og horisont.

WutomiAgris landbrugs- og iværksætterskole ligger nær Xai-Xai i det sydlige Mozambique. Navnet er en kombination af det lokale sprog, shangana, og det officielle sprog, portugisisk – og kan løst oversættes med ”Liv gennem Landbrug”.

Med ”learning by doing” dygtiggør vi unge landmænd til at drive forretning, gå foran i lokalsamfund og træffe selvstændige og vigtige valg for livet og troen.

Hvert år har skolen 10 til 16 elever af begge køn
– og i alderen 18 til 30 år.

De lærer simple, overskuelige og optimerede produktionsmetoder. Disse færdigheder kommer overvejende igennem det praktiske arbejde, hvor de i særdeleshed også trænes i planlægning, salg og afsætningsforhold.

Eleverne kommer fra forskellige landsbyer i Gaza-provinsen, så deres viden – på trods af få personer – kan blive spredt over et større område. De bor på skolen, hvor de også oplæres i hygiejne, sundhed og ernæring. Desuden opfordres de til at udfordre hinanden i tro og mål med livet og familien.

Rensning af tarme

Eleverne bliver ledsaget på hjemmebesøg under skoleopholdet.
Vi ønsker, at det skal ruste dem til at blive gode medspillere i udviklingen af deres lokalsamfund. Senere får de fra skolens side rådgivning og undervisning hjemme i landsbyerne.

Når unge mozambiquere ikke blot læser og hører – men selv erfarer – hvad der virker, forstår de. Sammenlagt med enorm viljestyrke og udviklingslyst kan denne forståelse skabe mirakler. Og allerede ser vi tidligere elever, der har opbygget lovende små virksomheder.

WutomiAgri har helt fra starten haft stor fokus på at være et ægte mozambiquisk projekt. Vi tror på, det giver de bedste forudsætninger for at slå bæredygtige rødder.

.