I alle de lande, hvor ASSIST arbejder, er der mulighed for at støtte arbejde blandt børn ved at tegne et sponsorat og samtidig få mulighed for at blive orienteret om børnenes udvikling. Ordningerne kendes også som “fadderskabsaftaler”, men vi har valgt at kalde dem sponsorater.

Ordningerne er forskellige i de enkelte lande, og her gives et kort overblik, idet en grundigere beskrivelse findes under hvert land.

Kenya

Under betegnelsen Children Project støtter ASSIST gennem den lokale organisation WhyUnited børn og deres familier i Tharaka-området. Som sponsor bliver du knyttet til et bestemt barn og får årligt en orientering om barnets udvikling. Se mere her.

Mozambique

Gennem WutomiAgri støtter ASSIST en landbrugs- og iværksætterskole, der tilbyder unge mennesker en etårig, grundlæggende landbrugsuddannelse med fokus på iværksætteri og business samt udvikling af fødevareproduktionen hjemme i deres lokalsamfund. Med et elevsponsorat kan du give en ung mozambiquer en bedre fremtid. Se mere her.

Sri Lanka

Seksuel misbrug af mindreårige er et stort problem i landet, og gennem organisationen LEADS støtter ASSIST arbejdet på centeret Kedella, hvor der tages hånd om misbrugte piger. Du kan via et sponsorat støtte arbejdet og blive orienteret om det generelle arbejde på centeret, men af fortrolighedshensyn knyttes sponsorat ikke til et bestemt barn. Se mere her.

Bangladesh

Under navnet Banglakids.dk støtter ASSIST ubemidlede børns skolegang. Se mere her.