Det hele startede med, at to unge piger, Annika og Dina, rejste til Tharaka i Kenya i 2005 og opholdt sig i området i ca. 2 måneder som voluntører.

På baggrund af deres besøg i Kenya startede de et sponsorbørns projekt med henblik på at hjælpe nødlidende børn. Endvidere inviterede de deres kontaktperson Rev. Peter Karangu til Danmark i juni 2005. Dette besøg udviklede sig igen til, at ægteparret Ghita og Lars Frederiksen besøgte kontaktpersonen i Tharaka september 2005.

Dette besøg gjorde et stort indtryk på ægteparret, og det blev startskuddet til Assist – en hjælpeorganisation, der ville hjælpe nødlidende gennem hjælp til selvhjælp.

En stiftende generalforsamling blev organiseret november 2005 og Assist var en realitet.

Siden da…

Siden Assist blev stiftet i 2005, er der sket en hel masse. Organisationen har idag næsten 500 medlemmer. Selvom medlemmer i starten alle kom fra Randers, strømmer der flere og flere til fra andre dele af landet.

Men det er ikke kun her i Danmark, Assist har udviklet sig. Vi arbejder idag ikke kun i Kenya, men også i MozambiqueSri Lanka og Bangladesh.

Arbejdet i de enkelte lande er nærmere beskrevet under de fire lande.

Medlemmer kan knyttes til de enkelte projekter, som de har særlig interesse i.