Fattigdomsbekæmpelse

Fattigdom er en af de helt store forhindringer, for at forældre i fattige landdistrikter kan beskytte deres børn mod overgreb. I mange familier arbejder begge forældre med hårdt fysisk arbejde mange timer om dagen, og har alligevel svært ved at kunne give deres børn 2 måltider om dagen. Når forældrene er væk fra hjemmet for at arbejde, er børnene ofte overladt til sig selv.

Derfor er et af elementerne i de forebyggende projekter, at tilbyde støtte til at starte eller udvide nogle initiativer, der kan øge familiernes indtægt på en mere børnevenlig måde. Det kan f.eks. være opstart af frisørsalon eller etablering af the-planter i baghaven til at supplere indtægten som the-plukker.

Oplysning

Et andet stort problem er manglende viden om børns udvikling og de negative effekter af overgreb på børns udvikling. Mange voksne mener, at børn ikke tager skade af noget, der sker, før barnet begynder at tale. Derudover, er det generelt tabu at tale om seksualitet. Derfor er viden om seksualitet og et sundt forhold til sin egen og andres krop en stor mangelvare.

En væsentlig del af LEADS’ forebyggende projekter handler således om oplysning til børn og voksne om børns rettigheder og hvordan de kan sige fra, hvis nogen gør noget mod dem, som de ikke bryder sig om. LEADS har udviklet et materiale med børnevenlige billeder og en kulturelt sensitiv fortælling, der skal give 2-6 årige børn en fælles forståelse og et fælles sprog for at tale om overgreb. Førskolelærere i 3 distrikter et blevet trænet i selv at bruge dette materiale i deres undervisning, så budskabet kan nå ud til mange flere børn, end dem LEADS selv kommer i kontakt med.

Samarbejde med offentlige myndigheder

Endelig er LEADS i kontakt med offentligt ansatte og offentlige myndighedspersoner, der kommer i kontakt med børn gennem deres arbejde. LEADS arbejder på at øge forståelsen for børns udvikling og at hjælpe dem med at samarbejde på en mere hensigtsmæssig måde, således at børns rettigheder i højere grad bliver opretholdt.   

Nyheder om forebyggende arbejde

Du kan se de seneste nyheder om forebyggende arbejde herunder. Klik her for at se alle nyheder om forebyggende arbejde.

Nyt projekt styrker det forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde i Ratnapura Assist og LEADS fik i juli 2016 bevilliget 800.000 DKK fra DMRU til at fortsætte arbejdet med at beskytte børn fra at blive udsat for seksuelt misbrug. Vi har tidligere gennemført et pilot projekt og to yderligere faser af dette projekt (du kan… Læs mere Nyt projekt styrker det forebyggende arbejde

Terapi og fortalervirksomhed

Efter i 2013 at have afsluttet endnu et succesfuldt projekt sammen med LEADS, har Assist nu fået en ny rekordstor bevilling på 3,852,197kr. Projektet skal implementeres fra 1. januar 2014. Projektet har til formål at forbedre behandlingsmuligheder for børn, der er blevet ofre… Læs mere Terapi og fortalervirksomhed