I 2008 indgik Assist et partnerskab med LEADS

LEADS (Lanka Evangelical Alliance Development Services) er en national NGO i Sri Lanka, som har børn i centrum for alle sine indsatser.

LEADS startede ud som en nødhjælpsorganisation i 1979 ved at iværksætte nødhjælp i kølvandet på en naturkatastrofe. I 1983 blev LEADS formelt etableret som NGO i Sri Lanka.

LEADS udviklede sine indsatser ved at de i 1995 begyndte at respondere på den stigning i seksuelle overgreb af børn, som de var vidne til. I starten var fokus i indsatserne på oplysning om problematikken.

Indsatserne har gennem tiden udviklet sig til at blive en multidimensional tilgang til beskyttelse af børn. En tilgang som omfatter både forebyggelse af seksuelle overgreb gennem oplysningsarbejde, uddannelse af fagpersoner og børns nærmeste omsorgspersoner samt rehabilitering af børn, som har været udsat for overgreb.

For at adressere de socioøkonomiske problemer, som påvirker udsatte børn i Sri Lanka, arbejder LEADS med indsatser som styrker både familier og lokalsamfund.

LEADS har bibeholdt en del af sin oprindelige identitet som en nødhjælpsorganisation. Det betyder, at når landet rammes af natur eller menneskeskabte katastrofer, så responderer LEADS. Børn er en af de mest udsatte grupper når katastrofer rammer, og med LEADS’ ekspertise med at være en organisation med børn i fokus, så er det også denne ekspertise de bringer med ind i nødhjælpsindsatserne.