I løbet af de mere end 10 år, Assist har støttet LEADS i deres kamp mod seksuelt misbrug af børn, er fortalervirksomhed gradvist kommet til at spille en større rolle. “Fortalervirksomhed” er en oversættelse af det engelske ord “Advocacy”. Det betyder at advokere for noget/nogen eller at “tale på vegne af”. Det handler grundlæggende om, at udsatte og sårbare børn ikke alene ses som stakler, der skal have hjælp. Men som mennesker med værdi, og mennesker, der har nogle basale rettigheder. F.eks. retten til at blive beskyttet mod overgreb. Man vil derfor hjælpe dem med at få deres stemmer hørt af de rette mennesker – gerne nogen, der har magt til at ændre på børnenes situation.

Forskellige metoder

Hvis man virkelig vil gøre en forskel for børn på Sri Lanka, bliver man nødt til at se på baggrunden for, at så mange børn kan blive udsat for overgreb. Man kan f.eks. undervise børn og deres forældre i deres grundlæggende rettigheder – og hjælpe dem med at forstå og få adgang til de offentlige systemer/instanser, som faktisk har pligt til at hjælpe dem. Man kan også arbejde på at træne ansatte i de offentlige systemer, så de bliver bedre til at gøre deres pligt. Men nogle gange bliver man også nødt til at konfrontere dem, der har magt og indflydelse, hvis de systemer, der ikke fungerer, skal blive forbedret. Der kan det være en god idé, at indgå i partnerskab med andre organisationer, der også arbejder for at fremme børns rettigheder på Sri Lanka. Alle disse metoder bruger LEADS – alt efter kontekst og behov.

Nyheder om fortalervirksomhed

Du kan se de seneste nyheder om fortalervirksomhed herunder. Klik her for at se alle nyheder om fortalervirksomhed.

Nyt fra projekt, der styrker lokalsamfund i Sri Lanka i at beskytte børn

Frivillige fra Sri Lanka landegruppen var i februar 2022 på besøg hos vores partnere, Leads. Formålet med besøget var at følge op på et spændende projekt, som er støttet af CISU. Projektet handler kort fortalt om at undervise lokalsamfund i, hvordan de kan få øje på… Læs mere Nyt fra projekt, der styrker lokalsamfund i Sri Lanka i at beskytte børn

Nyt projekt skal styrke lokalsamfund i Sri Lanka og beskytte børnene

Sri Lankas nuværende situation og mangel på beskyttelse af børn I Sri Lanka er mange basale behov ikke er opfyldt, og det fører i mange tilfælde til at børn ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Når man ser på Sri Lankas lovgivning, så har børn i princippet rettigheder… Læs mere Nyt projekt skal styrke lokalsamfund i Sri Lanka og beskytte børnene

Vi bekæmper reviktimisering af børn

LEADS har arbejdet med børn og familier, der har haft overgreb og seksuelt misbrug alt for tæt inde på livet, i mere end 20 år. Vores erfaring er, at børnene ofte kæmper med mange problemstillinger. Nogle er direkte relateret til de overgreb, de har været ude for (fysiske,… Læs mere Vi bekæmper reviktimisering af børn