Vores partner har et stort netværk i Nakuru. Af den grund planlægger vi – når det er muligt – at opstarte et nyt landbrugsprojekt. Vi har igennem længere tid planlagt dette projekt med forundersøgelser for at være sikker på at projektet vil være bæredygtigt. ASSIST fik bevilliget 75.000 kroner igennem DMRU til en forundersøgelse for at få sat de sidste brikker på plads.

Den endelige ansøgning er nu sendt til DMRU. Budgettet er beregnet til 1.000.000 kroner. DMRU har klassificeret projektet som bevillingsværdigt og vi venter nu på den endelige godkendelse.

Formålet med dette projekt er som projektet i Eldoret, dog tilpasset den kontekst som Nakuru befinder sig i. Vi ønsker at forbedre indtjeningsgrundlaget for de ressourcefattige landbrugsfamilier i landdistrikterne i Nakuru kommunen. Det skal ske igennem bæredygtig landbrugsdrift og god forvaltning af de knappe naturresourcer.

Forventede resultater:

  1. 200 ressourcesvage landbrugsfamilier (2.352 personer) har fundet bedre indtjeningsgrundlag ved bedre landbrugsteknikker, og kan dyrke bæredygtigt landbrug.
  2. En landbrugsforening er etableret, som betjener bondefamilierne til at dyrke kartofler og grønne bønner.
  3. Igennem fortalervirksomhed at forbedre plicies og institutionelle forordninger, som giver et bæredygtigt, retfærdigt og effektivt landbrug, samt at bønderne har fået adgang til forvaltning af naturressourcerne i Kuresoisamfundet.
  4. Aktiviterne i projektet omhandler: 1) Træning i landbrugsdrift, landbrugstekniker og forvaltning af dyrkning af jorden. 2) Identificere og træne nøglepersoner i området. 3) Implementere træplantning 4) Etablering af en landbrugsforening og producentforening. 5) Træne lederne i landbrugssamfundet til fortalervirksomhed.