ASSIST har igennem årene haft mange projekter i Kenya, og nævner derfor kun de sidst afsluttede og det første projekt. Vores projekter gennemføres udelukkende igennem vores samarbejdspartnere, hvilket giver de bedste resultater.

Vores hovedpartnere i Kenya er hhv. EPTF og WHYUnited.

De fleste af projekter bliver støttet igennem DMRU, som betyder Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. ASSIST har været medlem af DMRU siden 2005. Vi deler medlemskab med 34 andre danske medlemsorganisationer. Vores fokus i Kenya er at hjælpe børn og unge til et godt liv.

Mombasa

I Mombasa startede vi sammen med EPTF et resource center (forretningscenter/uddannelsescenter), hvor vi igennem træning og mentoring af unge mennesker hjælper med at starte eller udvikle små virksomheder, som kan understøtte de unges selvstændighed. De unge får basal undervisning i virksomhedsopstart, forretningsplaner, bogføring og udvikling af virksomheden. Når ordet “virksomhed” nævnes i en dansk kontekst, så skal det også nævnes, at det er små forretninger med 1-5 ansatte, men som kan give de unge brød på bordet hver dag, og som får et skub fremad på vejen. Undervisningen bliver fulgt op at en mentor som følger de unge med besøg og rådgivning. Disse projekter som stadig fungere, har været succesfulde og skabt mange jobs i området. Budgettet på det senest afsluttede projekt var 800.000 kroner, som strakte sig over 3 år. – Afslutning 2016.

Resultater:

 • 758 blev trænet i iværksætteri.
 • 383 forretninger blev etableret.
 • 150 unge har kunnet udvide eksisterende forretninger.
 • 950 unge blev serviceret igennem vores ressourcecenter.
 • 23 mentorer blev trænet.
 • 2 forretningsklubber for de unge blev opretter.
 • 3 kvindekonferencer blev gennemført hvor 427 kvinder deltog.

Eldoret

I Eldoret er det seneste afsluttede projekt at sammenligne med det ovenstående projekt, dog med den tvist, at inddrage de unge universitetsstudenter i projektet. Mange unge fra universiteterne går ud fra universitetet og kan ikke finde jobs. Disse unge blev i projektet sendt ud som trainees i praktik. Det har specielt været landbrugsstuderende, som er blevet koblet på et eksisterende landbrug, så landbruget kan udvikles med bedre produktionsmetoder. Eldoret er et landbrugsområde, hvor mange farmere har mælkeproduktion, men oplever udfordringer som giver lav mælkeydelse etc. Bønderne har brug for at få en forretningsmæssig tilgang til landbrugsdriften, så de er udstyret teknisk og entreprenørmæssigt med gode færdigheder. Det senest afsluttede projekt var budgetteret til 750.000 kroner. Vi opstartede et resource center i Eldoret, hvor de unge fik træning, som blev fulgt op af “besøg ude i marken”. Projektet har til hensigt at bringe landbrugene fra utilsvarende landbrugsdrift til bæredygtigt landbrugsdrift. Afslutning 2016

Resultater:

 • 51 elever gik igennem et GRIP program.
 • 26 unge fik TOT træning (Train of Trainers).
 • 127 bønder blev trænet i landbrugsbedrift og iværksætteri.
 • 2 ”business Clubs” igangsat.
 • Gennemført 4 kvindekonferencer.
 • 374 unge trænet i iværksætteri.
 • Resourcecenteret indrettet med undervisningslokaler, bibliotek, computerrum osv.
 • 43 mentorer + 26 facilitatorer trænet.
 • 4 leder-konferencer blev gennemført.
 • ETC.

Vores første projekt i Kenya 2009: Vandprojekt i Tharaka

Assist hjælper lokale bønder med at dyrke landbrug ved hjælp af et vandprojekt
I samarbejde med International Aid Services (IAS) gik Assist i gang med et vandprojekt ved Marimanti by i Tharaka. Projektbudgettet var på 1 million kroner. Projektet gik ud på at føre vand fra floden op til det tørre landbrugsland igennem et drypvandingssystem og overrisling af markerne. Vandet opsamles omkring en kilometer oppe ad floden, så der på den måde kan opnås tilstrækkeligt vandtryk i vandrørene til vanding.

Projektet giver i øjeblikket vand til ca. 50 bønder, men med tiden vil det give vand til 200 mindre landbrugsfamilier. Formålet er at gøre familierne selvforsynende – også i tørkeperioder.

Sammen med etableringen af vandingssystemet indeholder projektet:

 1. Organisering af bønderne
 2. Fordeling af vandet
 3. Undervisning i vedligeholdelse af vandingssystemet
 4. Undervisning i effektive dyrkningsmetoder

I september 2009 afsluttedes første fase af projektet, og i den forbindelse blev der afholdt en stor åben fest, hvor første projekt blev overdraget til den lokale partner. September 2009 var der 32 bønder som var begyndt at sælge landbrugsprodukterne på markedet i Marimanti.

Fase 2 er nu i gang. SMC (Svensk Missionsråd) har i 2009 bevilliget yderligere 1 million kroner, hvor IAS står for implementeringen. Assist er med i styregruppen i Tharaka i fase 2.

Projektet har vist med al tydelighed, hvor stor en betydning vand har for lokalbefolkningen i Tharaka. Visse steder i distriktet bruger kvinderne 2 dage hver uge på at hente vand til husholdningen. – Vand er livsvigtigt, både til husholdningen, men også som dette projekt har vist, til landbruget. Ud af den udpinte landbrugsjord kan der ved hjælp at overvanding opstå et frodigt landbrugsland.