Associação WutomiAgri

Visionen om landbrugsudvikling i Mozambique er fælles for Assist-Denmark og en gruppe udviklingsorienterede mozambiquere, som vi er kommet i kontakt med gennem netværk. Vi er derfor gået sammen om dannelsen af den mozambiquiske forening, Associação WutomiAgri, der har til formål at træne unge mennesker til at være en brik i udviklingen på landbrugsområdet. Stifterne af foreningen er lokale mozambiquere med forskellige relevante kompetencer fra erhverv, især inden for uddannelsesområdet.

Vi har samlet aktive mozambiquere, der ser behovet for bedre praktisk uddannelse i landbrug og iværksætteri hos de unge, som er landets fremtid.

Styregruppen i Mozambique

Styregruppen, der også er Associação WutomiAgris bestyrelse, og som vælges på den årlige generalforsamling, er øverste myndighed for landbrugsskolen. Styregruppen skal sikre projektets beståen og tæller udover det danske projektlederpar tre medlemmer med relevante uddannelser og erfaring. Medlemmerne vælges for 3-årige forskudte perioder og kan genvælges.