Hvad er Assist?

Assist er en nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet udviklingsbistand til fattige, marginaliserede og svage.

Akut nødhjælp kan være den første hjælp, men Assist vil så vidt muligt yde “hjælp til selvhjælp” i form af projekter, som giver varige resultater.

Assist bygger på et kristent grundlag og tager udgangspunkt i, at alle mennesker er lige. Assist yder hjælp og bistand til mennesker uanset race, køn, religion og social status.

Assists aktiviteter retter sig primært mod mennesker i Asien og Afrika og som udgangspunkt kun mod områder, hvor medlemmer i Assist i forvejen har kontakter eller er engageret på anden måde.

Lige nu arbejder vi i Kenya, Mozambique, Bangladesh og på Sri Lanka. Du kan læse meget mere om Assists spændende arbejde i disse lande her på siden. Velkommen til!