Siden 2005 har ASSIST arbejdet i det fattige Tharaka med hjælp til børn af fattige familier. Mange danske sponsor-familier har igennem årene hjulpet et barn igennem de første vanskelige år i livet med praktisk hjælp i form af hjælp til skolepenge, myggenet mod malariamyg, madrasser, sko, helsetjek og skoleuniformer etc etc. Igennem de seneste år har mange danske sponsorer givet produktionsdygtige husdyrgeder til familierne, så det har forøget familiernes levevilkår. Gederne har formeret sig og flere familier har fordoblet deres gedehold.

Dette nye projekt er støttet af DMRU og skal understøtte bønderne/børnene med at varetage opgaven med at passe gederne og dyrke deres landbrug effektivt. – 200 fattige bondefamilier er rammen om dette projekt. Projektet vil hjælpe børnene og deres familier igennem landbrugstræning, som skal forbedre 1) levevilkårene 2) husdyrproduktionen 3) øge børnenes skoledeltagelse 4) helbredstilstand og generelt forbedre familiernes økonomiske forhold.

Lokalsamfundet i Tharaka er afhængige af husdyr som deres levebrød. Distriktet er præget af begrænset nedbør kombineret med dårlige jordbundsforhold. Projektet vil give hjælp til bedre landbrugsmetoder.

Kort fortalt, så skal projektet give familierne de nødvendige færdigheder til varetagelsen af opgaven med at udviklet husdyrproduktionen. Det er værdifuldt for familierne og vil forbedre deres levevilkår.

Projektet skulle være opstartet 1/5 2020, men på grund af Covid-19 situationen i Kenya opstartede projektet først 1/9 2020. Budgettet er på 415.000 kr og er et 2 årigt projekt.