EPTF – The Economic Projects Transformational Facility.

EPTF blev grundlagt af NAV-partners, Kenya, med det formål at udvikle Kenya ved at anspore til virksomhedsudvikling for at nedbringe den høje arbejdsløshed blandt de unge og den deraf følgende fattigdom. EPTF har en intregreret og holistisk tilgang til at fremme iværksætteri, der involvere uddannelses- og forretningsudviklingshjælp til unge i Kenya.

Da EPTF arbejder specielt med aktivering og træning af unge arbejdsløse i Kenya, falder det godt i tråd med vores formålsparagraf. Assist har samarbejdet med EPTF siden 2010 og vi har siden haft mange fælles projekter.

EPTF iværksætteruddannelse afhjælper arbejdsløsheden og fattigdommen ved at støtte igangsætning og udvidelse af virksomheder. Uddannelsen søger at udfordre eksisterende tankesæt hos mange unge, som opfatter en formel ansættelse som den eneste måde at skabe indkomst på.

Efter endt uddannelse bliver mange unge jobskabere i stedet for jobsøgende.

Assist besøger EPTF 1-2 gange om året, hvilket er en del af vores skriftlige partnerskabsaftale, som fornyes hvert 3. år. Desuden har EPTF ofte besøgt Assist i Danmark og med jævne mellemrum har vi haft en EPTF-medarbejder i Danmark til efteruddannelse på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Why United

Assist samarbejder med Why United i Meru, som oprindeligt blev startet af Assist og den nordirske organisation SONshine, for at samarbejde om vores børne sponsorprogrammer i Tharaka, i alt ca 300 sponsorbørn. I 2017 blev WHYUnited en selvstændig kenyansk organisation med kenyansk bestyrelse og med hjemsted i Meru, Kenya. WHY United er ikke længere “kun” Assist’s forlængede arm, men kan agere som selvstændig organisation, og varetager blandt andet vores børne sponsorprogrammer. – Denne udvikling glæder vi os meget over. 

Assist besøger Why United hvert år, men stort set hver uge er der skypemøder, eller der bliver givet information via WhatsApp. Verden er blevet et stort sogn. Igennem Why United gøres vores aktiviteterne i Tharaka billigere og mere effektive.