Assists svar på hungersnød i Tharaka 

I Assist’s vedtægter står der, at “akut nødhjælp kan være den første hjælp, men Assist vil så vidt muligt yde “hjælp til selvhjælp” i form af projekter, som giver varige resultater.” Assist’s førsteprioritet er derfor ikke nødhjælp, men når en akut situation opstår er vi parat, hvis vi kan hjælpe. I 2007-2009 opstod en sådan situation.

Assist udførte 2 nødhjælpsindsatser i Tharaka, hvor vi fik bevilliget 2 x 250.000 kr. igennem DMRU (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling). Nødhjælpen var Assist’s svar på en hård hungersnød, der hærgede i Tharaka. Indsatsen bestod primært i at bringe mad til de sultende med særligt fokus på at tilse de svageste og marginaliserede grupper.

Den første nødhjælpsindsats blev givet til 3.235 personer i Marimanti området. Projektpengene finansierede primært majs, bønner og olie. Desuden blev der givet støtte til konceptet: ”Mad for arbejde”. Formålet var at motivere befolkningen til aktivt at deltage i Assists vandprojekt. Arbejdet bestod i at grave kanaler i jorden til vandrørerne. Belønningen for arbejdsindsatsen var et måltid mad og belønningen var selvfølgelig også selve vandprojektet.

Nødhjælpsindsatsen var af stor betydning for lokalbefolkningen i Marimanti, og mange ville have svært ved at overleve uden denne hjælp. Således bidrog projektet til at reducere antal dødsfald i forbindelse med hungersnøden.

Anden nødhjælpsindsats var en forlængelse af den første nødhjælpsindsats, da den første bevilling ikke bragte tilstrækkelig hjælp til området og dervar var indsatsen af samme karakter som den første.

I denne periode blev der ialt givet mad til 2.185 personer:  500 børn fra 1-5 år, 500 børn fra 6-10 år, 420 børn fra 11-15 år, 100 ældre kvinder, 100 ældre mænd, 250 hjemløse/flygtede folk fra stammeopgøret under parlamentsvalget og 33 blinde personer.