Nyt fra projekt, der styrker lokalsamfund i Sri Lanka i at beskytte børn

Frivillige fra Sri Lanka landegruppen var i februar 2022 på besøg hos vores partnere, Leads. Formålet med besøget var at følge op på et spændende projekt, som er støttet af CISU. Projektet handler kort fortalt om at undervise lokalsamfund i, hvordan de kan få øje på situationer, hvor børns rettigheder overtrædes, og dernæst hvordan de kan gå til myndighederne og advokere for at børnenes rettigheder skal overholdes, og at myndighederne – både på lokalt og nationalt niveau – har et ansvar. Læs mere om projektet her: https://assist-denmark.dk/2020/09/29/nyt-projekt-skal-styrke-lokalsamfund-i-sri-lanka-og-beskytte-boernene/

Corona har sat dybe spor, men vi klør på

Projektet blev startet lige inden verden blev lammet af en pandemi. Det kommer nok ikke som en overraskelse for nogen, at det har været udfordrende – for ikke at sige nærmest umuligt – at gennemføre et projekt ude i fjerne landsbyer i løbet af en tid med nationale lockdowns. Leads har gjort så meget som muligt med at gøre det forberedende arbejde og ved at omlægge aktiviteter så de kunne gennemføres på alternative måder.

Nu er Sri Lanka ved at bevæge sig ud af en tid med restriksioner og nedlukninger. Derfor kan projektet – i princippet – virkelig tage fart. Virkeligheden er dog den, at Sri Lanka er er voldsomt påvirket af eftervirkninger fra Corona-tiden. De mennesker, som lever ude i de landsbyer vi arbejder i, er blevet endnu mere fattige fordi leveomkostningerne er steget. Flere børn er stoppet med at komme i skole i løbet af de seneste 2 år med nedlukninger.

Derfor er vi nødt til at genoverveje, hvordan vi kan gribe projektet an i denne nye virkelighed.

Henriette, frivillig i Sri Lanka landegruppen, fortæller efter sit projektbesøg: “Jeg var med ude på besøg hos en af landsbyerne, hvor jeg sammen med medarbejdere fra Leads, talte med nogle af de mennesker fra landsbyerne, som har med børn at gøre på forskellig vis. Vi havde en heftig debat om, hvilke problematikker de kan se for børns sikkerhed i landsbyen og hvordan de kan skabe løsninger på problemerne. Det var en stor opmuntring at opleve, at der er et fokus på og en passion for, at beskytte børn. Det giver grobund for at tage næste skridt og begynde at klæde dem på til, hvordan de kan handle på de problemer, de får øje på.”