Nyt projekt skal styrke lokalsamfund i Sri Lanka og beskytte børnene

Sri Lankas nuværende situation og mangel på beskyttelse af børn

I Sri Lanka er mange basale behov ikke er opfyldt, og det fører i mange tilfælde til at børn ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Når man ser på Sri Lankas lovgivning, så har børn i princippet rettigheder under FNs børnekonvention, men som det offentlige system desværre ikke lever op til. I langt de fleste tilfælde bliver de mest udsatte derfor også dem, som er mest pacificerede, fordi de ikke kender deres rettigheder og hvordan de kan holde myndighederne ansvarlige for det de burde.

Ny bevilling fra CISU skal styrke lokalsamfund i Sri Lanka til at tale de svages sag

Assist har gennem mange år støttet vores samarbejdspartner, LEADS, i deres arbejde med at udvikle lokalsamfund i Sri Lanka, så de bliver mere trygge og beskyttende miljøer for børn at vokse op i. Nu er det blevet tid til at gå et skridt videre.

CISU har bevilliget lige knap 2 millioner danske kr. til at gennemføre et projekt, hvor vi uddanner lokalsamfund i, hvordan de kan identificere situationer, hvor børns rettigheder overtrædes, og dernæst hvordan de kan gå til myndighederne og advokere for at børnenes rettigheder skal overholdes, og at myndighederne – både på lokalt og nationalt niveau – har et ansvar.

Projektet kort fortalt

Projektet går ud på at medarbejdere fra LEADS skal kapacitetsopbygge indbyggerne i 12 landsbyer til at

identificere overtrædelser af FNs børnekonvention, og at kunne advokere for rettigheder relateret til beskyttelse af børn ved hjælp af en systematisk tilgang til ’Community-led Advocacy’.

Dette skal ske gennem tre trin:

  1. LEADS kapacitetsopbygges, så de kan facilitere community-led advocacy,
  2. Voksne og børn i landsbyerne gøres i stand til at identificere brud på børns rettigheder, og at handle på det. Indsatsen leder hen imod
  3. at indbyggerne tager initiativ til at advokere for problemstillinger overfor deres lokale myndigheder, mens LEADS advokerer på nationalt niveau. Erfaringer deles med civilsamfundet i Sri Lanka og Danmark.

Hvorfor er netop dette projekt så vigtigt?

Det er det, fordi det styrker lokalsamfund i Sri Lanka til på længere sigt selv at hjælpe og sørge for at børn i de fattige landsbyer kan vokse op i trygge rammer. Det er også vigtigt, fordi at LEADS, som en lokal NGO, kan opbygge gode relationer til fattige landsbyer, som generelt er særligt svært for internationale NGO’er at opnå. Håbet er derfor at LEADS kan udarbejde en model for ’Community-led Advocacy’, og derved, som national NGO, kan bygge en bro mellem lokalsamfund og store internationale NGO’er. Dette vil på længere sigt kunne hjælpe mange flere end de 12 landsbyer, som er med i det nuværende projekt.

Projektet starter så småt i løbet af efteråret og strækker sig frem til sommeren 2023.