Ny hjemmeside

Gennem nogle måneder har vi arbejdet på at forny vores hjemmeside, så den præsenterer vort arbejde på bedste vis. Det synes vi er lykkedes, og vi vil opfordre dig til at bruge et øjeblik på at se den igennem.

Fremadrettet vil vi sende en nyhedsmail hver 3. måned, så du kan følge med i, hvad du støtter gennem din bøn eller økonomiske bidrag. Du kan tilmelde dig til vores nyhedsmail her.

Vi har indrettet hjemmesiden, så den viser hvert af de 4 lande, vi arbejder i Kenya, Mozambique, Sri Lanka og Bangladesh. Sammen med vores partnere i disse lande ønsker vi at gøre en positiv forskel for de mest fattige og udsatte grupper. Vores målgruppe er børn og unge, som har brug for en bedre fremtid uden svigt og med mulighed for selv at skabe en fremtid. Dette oplever vi som en bunden opgave – et kald i hjertet – afledt af Guds kærlighed til os.

Det fortælles i det nye testamente, at Jesus tog et lille barn ved hånden og trak det ind i kredsen mellem disciplene. Så lagde Han armen om skulderen på barnet og gjorde det til et eksempel på, hvordan vi skal tage imod Guds rige. Vi har et kald til på samme måde som Jesus at ”lægge armen om skulderen” på børnene og de unge. Give dem opmuntring og lyst til livet gennem omsorg og udvikling. På hjemmesiden kan du læse aktuelle fortællinger fra hvert af vore arbejdsområder under nyheder.

På bestyrelsens vegne
Lars Frederiksen
Formand