Håb forude!

Vi venter og vi venter … på dagen, hvor smittetallet i Bangladesh falder og Saraswatipur Lutheran Mission School (SLMS) åbner igen.

Gud, du kan give håb til alle og enhver, hvor de end bor i den vide verden

Salme 65, 6b

Vi har netop modtaget det månedlige referat fra medarbejdermødet på SLMS.

Nødundervisningen bliver taget seriøst, og der tages jævnligt kontakt til eleverne pr. telefon. De tre lærere har hver en klasse, de har ansvaret for.

I samtalerne taler de om de problemer, eleverne kan møde i bøgerne, og det er således meget op til eleverne selv, hvor meget de får lært. Lærerne taler også med forældrene, så de kan opmuntre deres barn til lektierne. Det siger sig selv, at det kan være en stor udfordring for både elever og lærere. Lærerne har fra 3 – 5 elever i hver klasse, de ikke kan få kontakt til. Vi kender ikke årsagerne, men staben derude arbejder hele tiden for at få kontakt til alle på den ene eller anden måde.

På compounden i Saraswatipur går livet videre, og de få familier, der bor på stedet nu, er med til at vedligeholde bygningerne med rengøring og udeområderne ved for eksempel at holde ukrudtet nede. I Bangladesh siger man, at lader man stå til, bliver et sted hurtigt til en ”jungle”.

Der er et stort håb om, at skolen kan åbne engang i oktober. Regeringen har udmeldt restriktioner i forbindelse med åbninger af skoler både om, hvad der skal gøres før åbning og når skolen er i gang. Roton, lærer og regnskabsansvarlig og lærer Jakob Kujur har fået opgaven at sætte sig ind i regeringens udmelding. Det er meget spændende og opløftende, men vi ved desværre også, hvordan tingene hurtigt kan ændre sig. Vi kan bare se på Danmark!

Vi hører at coronaen spreder sig i Sydbangladesh, men i midtvest, hvor skolen ligger, er der ikke stor spredning. Skolens stab kender ingen, der er syge af corona. Der er helt sikkert et stort mørketal, men lige nu lyder det fornuftigt nok, at SLMS kan åbne for skolegang.

Herhjemme arbejder bestyrelsen ufortrødent med at oplyse om Banglakids, og vi har netop udgivet en ny folder til uddeling. Den vedhæftes. Vi har brug for flere sponsoraftaler, fortæl derfor gerne om Banglakids og henvis til den nye hjemmeside www.banglakids.dk/bliv-sponsor

I juni skulle der have været pigelejr på Kildeborg, i november plejer Banglakids at have en stand med leg og salg på Julebazaren i Esbjerg og på julemarkedet i Vestermarkskirken, Grindsted. I år blev det hele desværre aflyst.

Har du lyst til at være med i arbejdet for børnene i Banglakids, det være sig stor eller lille opgave, så sig til. Vi kan bruge en tovholder på hjemmesiden, lave PR i dit lokalområde, invitere en fra bestyrelsen til foredrag, volontører til fx undervisning i engelsk på SLMS, mv.

Af hjertet TAK fordi du er med i projekt Banglakids! På vegne af Banglakids, Anni Schrøder