Sommerhilsen

I marts blev beslutningen taget til et nyt uddannelsesprojekt, hvor indsatsen ændres fra institutionen kostskole til at sponsorere børn og unge med stipendier fra 6. kl. – 12. kl. På kostskolen kunne 60 børn fra 1. – 5. kl. støttes i at få skolegang, hvor der i det nye projekt vil være stipendier og støtte til omkring 200 børn/familier samt de unge, der får støtte til deres videre uddannelse som f.eks. håndværker.

Den nye bestyrelse SA efter valget i marts 2023. Vi, der sidder ned, er valgkommission, observatører og gæster.

Det nye projekt har SA, Saraswatipur Academy kaldt ESP, Educational Sponsorship Program. Allerede i marts skrev vi, at projektet var på trapperne. Det er dog først nu, vi er landet på en aftale. Projektet bliver indleveret til myndighederne snarest – og det er et vidt begreb. I Bangladesh i SA arbejder hele bestyrelsen, ligesom os i Danmark, frivilligt og der er nu kun én betalende medarbejder. Det betyder, at der går lidt længere tid med beslutningsprocesserne. Hen over foråret og i juni er der kommet nye regler fra myndighederne, som medarbejderen også har skullet tilpasse projektet. Før projektet kan indleveres skal der annonceres efter de to, der skal ansættes i ESP. Det er sådan, at i projektansøgningen skal der være navne på projektets nøglepersoner. Det tager tid alt sammen, men det gode er, at vi samarbejder med folk vi kender, som tilhører Bangladesh Lutheran Church, BLC, som også er en samarbejdspartner.

Det nye FU med en underskrevet partnerskabsaftale og som Assist-Banglakids kommunikerer og tager beslutninger sammen med.

Når vi er i Bangladesh, er en af opgaverne også at besøge folk, der har noget med arbejdet at gøre. Det kan være de unge mennesker der modtager støtte, menigheder, landsbyer og undervisere i kirken, som også er en stor støtte for både SA og for modtagerne af stipendier.

Vi håber rigtig snart at kunne skrive nyheden om, at nu er ESP godkendt hos myndighederne. Vi er der dog ikke helt endnu. Som man siger hos Kohberg rugbrød: ”Det tager nu den tid det tager at lave et godt brød/et godt projekt”. 😊

Vi er utrolig taknemmelige for al støtte til Assist-Banglakids, det være sig forbøn, interesse og/eller økonomisk. Tak for enhver gave!

På vegne af Assist-Banglakids,

Varme sommerhilsner Anni Schrøder