Årsfest og generalforsamling 2023

Assist indkalder hermed til årsmøde og generalforsamling onsdag den 7. juni 2023 kl. 17:30 til ca. 21:00 på Ådalen Retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers.

Tilmelding til deltagelse sker via formularen nederst på siden.

Vi starter med velkomst ved formanden samt en let spisning, hvorefter vi ca. kl. 18:30 vil gå over til årets generalforsamling, der vil have følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
  Herunder orientering fra de forskellige landegrupper
 3. Godkendelse af årsrapport
 4. Valg af bestyrelse
  På valg er Marien van Beest, Hugo Martinussen, Carina Verup Simonsen og Ove Tinggaard. Alle er villige til genvalgt.
  Som suppleanter har bestyrelsen tilknyttet følgende: Anne Catrine Verup Frederiksen (Kenya), Henriette Lind (Sri Lanka) Bent Møller (WutomiAgri), Knud Persson (Bangladesh).
 5. Valg af revisor
  Bestyrelsen indstiller genvalg af Christensen & Kjær, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Odder
 6. Eventuelt
  Der er ikke inden for tidsfristen kommet spørgsmål til behandling under dette punkt.
  Andre spørgsmål kan drøftes, men der kan ikke træffes beslutning.

Vi mangler i Assist bestyrelsen et yderligere medlem, som kan være med til at styrke Assist, gerne på administrative opgaver. Vi beder dig derfor overveje om du er eller kender denne person og kontakte mig på mail marien@assist-denmark.dk snarest og senest 20. maj.

Årsberetningen kan læses her og årsrapporten vil være tilgængelige her på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

På vegne Bestyrelsen 
Marien van Beest

Tilmelding til årsfest og generalforsamling er lukket.