Så lykkedes missionen

Det er nu to uger siden Flemming og jeg landede i Danmark efter fem uger i Bangladesh. Forventningerne til rejsen var blandede. Som vi skrev i nyhedsbrevet til jul, havde der været kommunikationsudfordringer blandt NGO’en SA, Saraswatipur Academy og Assist-Banglakids. Vi kom dog hjem med et forslag til et nyt uddannelsesprojekt, hvor indsatsen ændres fra institutionen SLMS/kostskole til at sponsorere børn og unge med stipendier fra 6. kl. – 12. kl. Hvor der på kostskolen kunne støttes 60/80 børn, kan der i det nye projekt være stipendier til omkring 200 udsatte børn og familier!

I Assist-Banglakids enedes vi om, at før vi kunne godkende et nyt projekt, var det vigtigt for os at modtage et underskrevet loyalitetsbrev fra vores samarbejdspartner SA. Der havde været så mange knaster i samarbejdet, at vi ville sikre os, at de ville være loyale overfor deres donor Assist-Banglakids og kirken BLC. Dette skete allerede d. 2. december 2022, men vi modtog aldrig loyalitetsbrevet, selvom vi gang på gang spurgte efter det. Det viste sig at være formanden derude, som satte en kæp i hjulet. Vi ville jo gerne, at hjulet skulle køre og det nye projekt blive sat i gang. Før vores rejse d. 15. februar i år, var vi derfor spændte på, hvad der ventede os.

Den første uge var vi frustrerede, da formanden slet ikke ville samarbejde. I stedet for at holde de møder, vi troede der var aftalt hjemmefra, var vi på besøg i menigheder og landsbyer hos gamle og nye venner. Vi nød godt af det varme vejr, frugterne og grønsagerne, som det bugner med i februar og marts.

Efter mange møder med enkelte og mindre grupper fra SA, blev der endelig indkaldt til et møde, hvor valghandlingen skulle planlægges. Formanden havde siddet i to perioder tilsammen seks år, og i efteråret fik han at vide, at Assist-Banglakids ikke kunne bifalde en periode mere med ham som formand. Men han ville ikke træde tilbage og skabte en dårlig stemning på mødet. Til sidst gik han, resten af medlemmerne vidste ikke, hvad de skulle gøre og så blev mødet opløst.

For at gøre en lang historie kort tog sekretæren og næstformanden endelig initiativ til at indkalde til den årlige generalforsamling i SA. Det var d. 10. marts mere end tre uger efter, vi var kommet. Dette valgmøde var til gengæld meget opmuntrende og positivt. Formanden blev væk fra mødet, og der blev valgt en meget god hovedbestyrelse, hvor vi kender de fleste ret godt. Forretningsudvalget på syv personer blev valgt ved skriftlig afstemning og er alle folk, vi kan arbejde sammen med. Halleluja!

Vi, der sidder ned, er valgkommission, observatører og gæster.

Vi nåede en hel masse den sidste uges tid. Møde med forretningsudvalget FU, møder med landsbyråd, Politidirektør og flere andre instanser i Naogaon Distrikt, hvor SA har sin registrering. I Dhaka var Flemming med flere på NGO-bureauet for at aflevere bevis for, at valget var foregået efter konstitutionen og et brev der viste de nye personer, som underskrivere i banken.

Derfor er vi i højt humør og i stor tak til Gud for, at det endelig lykkedes at få en samarbejdspartner der, som vi føler et kald til at hjælpe udfordrede og mindrebemidlede familier i det nordvestlige Bangladesh. Også stor tak til jer for forbøn og økonomisk støtte til Assist-Banglakids! I skrivende stund er det nye uddannelsesprojekt på trapperne og vil blive sendt til Assist-Banglakids for godkendelse. Vi gennemgik projektet derude og havde nogle få rettelser i forhold til budgettet. Projektet vil langsomt blive udvidet i takt med, at vi oplever, at SA kan klare udfordringerne. Målet er, at en del af de unge i projektet kan søge om videreuddannelse til fx sygeplejerske, nogle få på universitet, håndværksuddannelser mv.

Herover det nye FU med en underskrevet partnerskabsaftale. Dette var første prioritet for vores rejse!

Påskeugen er begyndt! Vi mindes, at Jesus ofrede sig for vores skyld, og at vi dermed går fri og er frelst fra den synd, som vi alle begår af og til.

”Jesus lever, graven brast…” I ønskes alle en glædelig, velsignet påske!