Nye tider ….

Efteråret er over os her i Danmark, og det betyder dejligt sommervejr i Bangladesh ca. 25 grader. Anni og Flemming Schrøder rejser d. 15. oktober og er hjemme igen d. 6. november med forhåbentlig gode nyheder omkring vores alles engagement i det nordlige Bangladesh.

Som nyhedsbrevet i juli afslørede, bliver støtten og hjælpen til børn og unges uddannelser i Nordbangladesh nok ændret. Assist-Banglakids er jo egentlig ”kun” donor og formidler af pengene til projekterne, men vi er nødt til at følge godt med i den måde, der bliver arbejdet på i Bangladesh og SA, Saraswatipur Academy. Vi skal have respekt for hinandens kulturer, som er meget forskellige. Vi synes selv, vi er godt forberedte til de møder, vi skal have med SA, som er en NGO og vores samarbejdspartner.

De tre uger er planlagt med to mødeweekends med workshops, som vi sammen med SA og BLC afholder plus almindelige mødeaktiviteter med punkter på dagsordenen. Der er en masse, der skal tales grundigt igennem og gerne munde ud i en gennemgang af vores samarbejdsaftale, som skal gælde til februar, hvor der er valg til ny hovedbestyrelse i SA.

Vi har valgt at invitere medlemmer fra BLC, Bangladesh Lutheran Church til alle møder. SA er en del af BLC, så derfor er det naturligt at synodeformanden og ledelsesudvalget i kirken også deltager. Set i lyset af de samarbejdsproblemer der har været, er det også vigtigt for os, at så mange som muligt er med til at drøfte og minde hinanden om, hvem modtagerne er og få præciseret formålet. Det er især trivslen, næstekærligheden og tilgivelsen, som er i fokus på vore møder. Regler og aftaler skal overholdes og enhver skal kende sit ansvar og være villig til at hjælpe andre.

I perioden besøger vi andre skoler og uddannelsessteder for at få inspiration og høre andres erfaringer med uddannelsestilbud. Ud over enighed i samarbejdsaftalen er vores mål også, at det bliver muligt at opstarte et pilotprojekt, som vi kan evaluere på i februar/marts 2023. SA og BLC har også mange ønsker til uddannelsesprojekter, og vi skal lytte aktivt. Vi forestiller os et projekt, hvor særligt udfordrede familier modtager hjælp til, at deres barn/børn kan komme i skole. De 14 børn, som har en sponsor her i Danmark, vil vi gøre meget for at kunne besøge og sørge for, at de kommer med i det projekt, som skal evalueres og forhåbentligt fortsætte efter februar 2023.

Vi er meget taknemmelige for jer, der følger med på sidelinjen og som støtter projektet selv om der er turbulens. TAK for forbøn for vore samlinger i SA og BLC. Vær også med til at bede om, at vi søger Guds rige først Matt. 6, 33.

I ønskes alle Guds fred og velsignelse,

Kærlig hilsen

Anni Schrøder, formand, Assist-Banglakids