Assist hjælper Sri Lanka i kampen mod COVID-19

Assist har for nyligt bevilget 25.000 kroner til at hjælpe folk på Sri Lanka, som på den ene eller anden måde er ramt af COVID-19. Sri Lanka har i noget tid været hårdt ramt af en tredje bølge af COVID-19 og lange lockdowns. Dette gør det specielt svært for familier, som ikke kan komme ud og arbejde, og derfor ikke tjener penge til mad. Pengene går blandt andet til disse særligt udsatte familier, men også til værnemidler og medicinsk udstyr, til hospitaler med COVID-19 indlagte og til karantæne centre.

I takt med det Sri Lankanske nytår (midt april 2021) steg COVID-19 drastisk på Sri Lanka. Den 16. Maj lukkede den Sri Lankanske regering landet ved at indføre nationale rejserestriktioner, for at stoppe smitten. Sri Lankas offentlige sundhedssystem begynder også at have svært ved at følge med, og søger derfor efter midler fra udlandet for at kunne håndtere COVID-19. Når midlerne har været til det, har den lokale regering givet familier i karantæne mad, men der er stadig brug for mere hjælp.  Specielt hospitalerne i bestemte distrikter med manglende infrastruktur oplever udfordringer, som gør, at de er nødsaget til at sende patienterne til de større hospitaler.

Selvom LEADS i forvejen hjælper til, hvor de kan, så er deres primære fokus med denne bevilling at hjælpe familier, som er sårbare overfor lockdown, da de ikke kan tjene penge ind til familien. Dette er ikke første gang, at LEADS og Assist hjælper i kampen mod COVID-19. Sidste år hjalp de 1.500 udsatte familier på Sri Lanka med at få mad.