Partnerskabskonference

I denne uge er Sri Lanka gruppen og LEADS i fuld færd med at planlægge fremtiden sammen som partnere.

Ved hjælp af visuel facilitering, ser vi sammen på, hvad vi har opnået sammen i de 10 år, der er gået. Vi får syn for, hvor mange vi projekter vi har gennemført sammen. Men ligeså vigtigt, får vi også talt om og illustreret de mange ændringer i den danske og srilankanske kontekst, som på hver deres måde har haft indflydelse på vores organisationer og på vores partnerskab.

Vi drøfter også indholdet af vores partnerskabsaftale, og opdaterer nogle enkelte punkter. Vi er stadig enige om, at grundlaget for vores samarbejde er:

  • At holde fast i “A true spirit of partnership”: Vi ønsker ægte relationer og en trofast forpligtigelse på hinanden i det lange løb
  • Fælles kristne værdier, med fokus på at række ud til fattige og marginaliserede, og på den måde vise Guds kærlighed i praksis
  • Gensidighed og ydmyghed: Vi ønsker at lære fra hinanden og at skabe rum for gensidige bidrag
  • Ansvarlighed, ærlighed og gennemsigtighed i vores kommunikation

Endelig ser vi se sammen på, hvor vi er på vej hen nu. Hvad vil vi særligt satse på i de kommende år? Hvad er mest vigtigt for os? Følg med her og på facebook, for at se hvad vi kommer frem til.

I mellemtiden har LEADS delt nogle billeder fra vores workshops her.