Nyhedsbrev maj 2019

Kære venner af Saraswatipur Lutheran Mission School, Kostskolen er i gang

Vi glæder os over at kostskolen i Saraswatipur nu er i fuld gang. Der er glade børn på skolen sammen med energiske lærere og andre medarbejdere. 

Og håndværkere er i gang med at renovere bygningerne, så de kan komme til at fremstå velholdte og funktionelle.

Anni & Flemming Schrøder og Morten Mortensen var i Bangladesh i februar og var med til at ansætte lærere og midlertidig forstander og andet personale. 

Skolen kom i gang omkring 1. marts. Derefter var Jens Fischer-Nielsen på besøg og fik set at det hele nu kører.  Billederne på denne side (og på hjemmesiden banglakids.dk) er autentiske billeder, som han har taget. 

Det er tydeligt at lærere og forstander og husmor (matron) gør deres bedste for at få det til at blive en god skole. Og komiteen for ”Saraswatipur Academy” følger også op på deres ansvar. Den fungerende forstander viser positive tegn på en lederstil, som vi sjældent ser i Bangladesh. Han lader til at være i stand til at giver rum og plads til medarbejderne med deres meninger og evner. 

Der er brug for kr. 300.000

Den store udfordring nu er at samle de fornødne midler. I første omgang er der brug for ca. 300.000 kr. pr år. 

Der skal derfor med dette nyhedsbrev lyde en stor opfordring til alle interesserede om at gå ind i en regelmæssig givertjeneste ved at tegne et sponsorat for et barns skolegang – og opmuntre andre til at gøre det samme.   

Når skolen kommer i fuld gang vil det blive ca. 300 kr. pr. barn pr. måned. 

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Fripladser

Børnene skal selv betale 500 tk. pr. md. Det er cirka 40 kr. Det svarer til halvanden dagløn for en daglejer. Når man sammenligner med omkostningen ved at have børn hjemme, hvor der foruden mad og tøj skal betales for privatundervisning ved siden af den offentlige skoleundervisning, er det billigt. Alligevel er der mange for hvem dette beløb er uoverskueligt. Skolens ledelse har derfor mulighed for at tildele hele eller halve fripladser til fx forældreløse børn eller børn med kun én forældre.  

Projektet bliver en del af ASSIST

Der er sket organisatoriske omlægninger i ”Saraswatipur Venskabsforening”. På generalforsamlingen i april blev det besluttet at nedlægge foreningen og søge optagelse i ASSIST. Det blev stadfæstet på en ekstraordinær generalforsamling 21. maj.

ASSIST har godkendt os til at være med i deres fællesskab. Det er vi rigtig glade for, da vi mener at det kan være til gensidig glæde for både ASSIST og for Saraswatipur Venskabsforening. Vi kan først blive fuldt økonomisk integreret i ASSIST fra årsskiftet, men vi har allerede fået en bankkonto under ASSIST, hvortil indbetalinger til Saraswatipur er fradragsberettiget.

ASSIST er en nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation som bygger på et kristent grundlag. Der er mange projekter under, som støttes ligesom vores af private givere, men der er også en god relation gennem DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling) til Danida hvorfra der også til særlige projekter kan søges midler. 

Besøg vores stand på ”Himmelske Dage på Heden”. 

Vil du gerne have visitkort eller andre materialer til uddeling kan du skrive mail tilbestyrelsen@banglakids.dk eller sydslesvig@banglakids.dk eller ringe til 2371 4109. 

Tak for din stadige støtte og forbøn!

Bedste hilsner fra Saraswatipur Venskabsforening

Anni Schrøder, formand (tlf. 2266 3824)