Forsoningsarbejde

I 2009 sluttede den mere end 25 år lange borgerkrig på Sri Lanka. Men selvom krigen officielt er slut, har konflikten splittet landet. Mange har mistet deres kære i kampene. Nogle har mistet deres huse, deres land og deres ejendele. Selv i områder, hvor der ikke har været voldsomme krigshandlinger, er der en stor bevidsthed om, hvorvidt man tilhører den Tamilske eller Singalesiske del af befolkningen. LEADS ser derfor et stort behov for at integrere forsoningsarbejde i de projekter, de gennemfører. Det skal en ny bevilling hjælpe dem med.

I august 2016 afholdtes ”the International School of Reconciliation” i Rwanda med fokus på forsoningsarbejde. LEADS havde fået mulighed for at sende to af deres ansatte afsted; Lahiru (manager for Community Transformation afdelingen) og Jeya (district officer i Trincomalee, et af de områder der var hårdt ramt under krigen). Lahiru og Jeya tog afsted med ønsket om at øge deres viden omkring forsoningsarbejde. De blev undervist i dels selv at kunne gennemføre forsoningsinitiativer og dels at kunne udruste andre ansatte i LEADS til at gøre det samme.

Forsoning på Sri Lanka

Flere af de ansatte i LEADS, tilhører hhv. den Singhalesiske og Tamilske del af befolkningen. Selvom de alle er kristne, og de til dagligt arbejder godt sammen, så kan 25 års konflikt ikke undgå at sætte sine spor. Derfor afholdte Lahiru og Jeya et oplæg i LEADS, med fokus på at arbejde med personlig helbredelse og forsoning internt i LEADS. Derefter gennemførte de en 3 dages workshop, som de selv gennemgik i Rwanda: ”Healing the Wounds of Ethnic Conflict” for LEADS staff. Målet er at flere kan blive i stand til at integrere forsoningsarbejde i de projekter, de er involveret i.

Projektet er støttet med 75.000 kr. fra DMRU.  

Hvordan gik det?

Lahiru og Jeya fortæller at undervisningen i Rwanda på mange måder var en øjenåbner for dem. De fik langt bedre forståelse for alvoren i at give sig i kast med forsoningsarbejde. De understreger, at det kræver en meget grundig forståelse af konteksten og god planlægning; både praktisk, mentalt og åndeligt. Én af de vigtige pointer fra undervisningen var at ”diversitet er smukt”.

LEADS planlægger nu at gennemføre et event med overskriften ”diversitet er smukt” med unge fra to af deres projektområder; Hambanthota i syd (hvor majoriteten er Singhalesere) og Trincomalee i nord (hvor majoriteten er Tamilere). På baggrund af læringen fra dette event, vil de afholde et event i Trincomalee, hvor Singhalesiske og Tamilske unge fra de lokale kirker vil blive inviteret. Endelig vil de gennemføre en træning for præster fra ”Trincomalee Pastors Fellowship”, hvor læringen fra Rwanda og de to events med de unge vil blive præsenteret.   

Assist følger projektet udvikling med stor interesse. Vi håber på at disse spæde skridt, kan blive de første på en lang rejse mod forsoning for de mange mennesker, som LEADS kommer i kontakt med.