Oversvømmelser 2016

Oversvømmelser rammer Colombo

Det er efterhånden en tilbagevendende begivenhed på Sri Lanka, at dele af landet rammes af oversvømmelser i regntiden. I 2016 fik LEADS dog desværre ødelæggelserne helt tæt ind på livet, da nogle af de ansattes huse og krisecenteret Kadella blev ramt. 

På Kadella led både huset og den ellers så skønne have desværre under oversvømmelserne, og børnene måtte evakueres. Både personale og frivillige har lagt en stor indsats i at få Kadella på benene igen.

Selvom de selv var ramt, har hele LEADSs stab været involveret i at hjælpe de mange ofre for oversvømmelserne. Denne gang var de blevet bedt om at have særligt fokus på børnene og at hjælpe dem bedst muligt igennem det kaos, der kan opstå efter en krise rammer. Dette blev muliggjort med en bevilling fra DMRU.

Med bevillingen fik LEADS mulighed for at udlevere madrationer bestående af basale madvarer, så familierne kunne lave mad.