Nyt projekt styrker det forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde i Ratnapura

Assist og LEADS fik i juli 2016 bevilliget 800.000 DKK fra DMRU til at fortsætte arbejdet med at beskytte børn fra at blive udsat for seksuelt misbrug.

Vi har tidligere gennemført et pilot projekt og to yderligere faser af dette projekt (du kan læse om de seneste projekter her). Denne tredje fase bygger på erfaringer fra de tidligere faser. Men i denne fase vil vi nå ud til 5 nye landsbyer i Ratnapura district – og der vil være større fokus på at inddrage civilsamfundet (f.eks. børn, forældre, unge, lærere, ledere i lokalsamfundet) i at identificere og arbejde med de udfordringer, landsbyerne har med at sikre deres børns beskyttelse.

Problemerne i lansbyerne

Fattigdom er en af de helt store forhindringer, for at forældre i disse landsbyer kan beskytte deres børn. I mange familier arbejder begge forældre med hårdt fysisk arbejde mange timer om dagen, og har alligevel svært ved at kunne give deres børn 2 måltider om dagen. Når forældrene er væk fra hjemmet for at arbejde, er børnene ofte overladt til sig selv i mange af døgnets timer. Derfor vil et af de nye elementer i denne fase være at tilbyde støtte til at starte eller udvide nogle initiativer, der kan øge familiernes indtægt på en mere børnevenlig måde.  

LEADS vil kort fortalt

  • Gennemføre oplysningskampagner med fokus på beskyttelse af børn i landsbyerne
  • Oprette frivillige grupper af forandringsagenter i de 5 landsbyer, som bl.a. skal arbejde med konkrete planer for at børnene i landsbyen kan blive bedre beskyttet
  • Træne 40 offentligt ansatte til at kunne tage bedre ansvar for de problemer omkring beskyttelse af børn, der løbende bliver identificeret i landsbyerne 
  • Skabe bedre kontakt mellem landsbyerne og de relevante myndigheder, der kan hjælpe dem med de problemer omkring beskyttelse af deres børn, som de ikke selv kan løse
  • Træne 100 pre-school lærerinder til at formidle budskabet til børn og deres forældre om, hvordan de kan beskytte sig mod seksuelt misbrug – og sætte dem i kontakt med de lærerinder, der er blevet trænet i tidligere faser af projektet, så de kan lære af hinandens erfaringer.
  • Give 125 familier støtte til at udvide eller opstarte initiativer, der kan øge deres indtægt

Projektet forventes afsluttet i foråret 2019. I Assist følger i spændte med i udviklingen, gennem halvårlige rapporter og et besøg til projektet i starten af 2018.

Se billeder fra projekt-besøget her