Terapi og fortalervirksomhed

Efter i 2013 at have afsluttet endnu et succesfuldt projekt sammen med LEADS, har Assist nu fået en ny rekordstor bevilling på 3,852,197kr. Projektet skal implementeres fra 1. januar 2014.

Projektet har til formål at forbedre behandlingsmuligheder for børn, der er blevet ofre for seksuelt misbrug eller anden krænkelse på Sri Lanka. I fase I er det lykkedes blandt andet at dokumentere mangler i systemet samt anvise best practices i tilknytning til offentlige instanser og børneforsorg. LEADS vil i fase II styrke fortalervirksomheden ved at:

  • pilotere ’best practices’ på 25 børnehjem i samarbejde med myndigheder
  • advokere for bedre budget til sektoren i samarbejde med andre NGO’er
  • offentliggøre mangler i det juridiske system
  • fortsætte rehabiliteringen af yderligere 500 børn.

Assist vil endvidere bidrage til dokumentation af LEADS metoder gennem et læringsstudie, som skal deles med relevante aktører. 

Resultater

Projektet blev afsluttet i april 2017. LEADS har hjulpet 635 børn med at håndtere følgerne efter de overgreb, de har været ude for. Foruden at børnene har fået terapi, har nogen af dem fået et kortere ophold på LEADS’ krisecenter Kadella. I mellemtiden har LEADS’ socialarbejdere arbejdet med børnenes familier, for at sikre, at børnene har noget sikkert at vende tilbage til efter behandlingen.  

Sideløbende med at LEADS tilbyder behandling, har de arbejdet med at skabe forandringer for mange flere børn, end dem, de selv er i kontakt med. De har bl.a.:

  • Arbejdet på at styrke organisationens kompetencer indenfor fortalervirksomhed
  • Lavet nogle organisatoriske ændringer, der gør at fortalervirksomhed får højere prioritet i LEADS’ arbejde
  • Indgået samarbejde med andre organisationer, der også arbejder for at forbedre de offentlige systemer (budgetmæssigt og juridisk), der burde tage sig af udsatte børn
  • Skubbet på for at få implementeret nogle mere børnevenlige procedurer på 25 offentlige børnehjem og i retsvæsenet 
  • Begyndt at arbejde for at fremme alle børn ret til en familie

Se Assists dokumentation af LEADS’ metoder her.
Se Dorte Skovgaard Mortensens eksterne evaluering af projektet her.