Forbedring af terapi

LEADS er den eneste organisation i Sri Lanka, der tilbyder en holistisk rehabiliteringsindsats til børn, der har været udsat for seksuelt misbrug. Samtidig er de også blandt de få, der har specialiserede børnepsykologer tilknyttet.

Børn fra hele landet bliver derfor henvist til ESCAPE, der er LEADS’ specialafdeling for seksuelt misbrugte børn. ESCAPE har samtidig også spillet en central rolle i træning og rådgivning af offentlige instanser omkring seksuelt misbrug af børn. Der er fortsat stor afhængighed af ESCAPE og samtidig en begrænset politisk vision til at prioritere arbejdet med seksuelt misbrugte børn.

Antallet af sager er stigende, ikke mindst i kølvandet på borgerkrigens afslutning. LEADS ønsker at arbejde målrettet for, at regeringen på Sri Lanka tager ansvar for behandling af de børn, som har været udsat for seksuelt misbrug.

Bevilling fra Projektrådgivningen

Assist har i januar 2012 fået en rekordstor bevilling på 1.999.429 kr. til et projekt med LEADS som lokal partner.

Med afsæt i ESCAPEs nuværende arbejde, vil LEADS i samarbejde med andre nationale, frivillige organisationer

  • dokumentere manglerne i det offentlige system gennem en grundig rapport og dialog med myndighederne
  • anvise best practice i tilknytning til 12 offentlige børnehjem
  • rehabilitere 300 børn
  • rådgive 600 forældre

Samarbejde med lokal dommer

Den øverste dommer i et af Colombos distrikter var en vigtig faktor i forhold til, at dette projekt kom op at stå. Hun er meget positiv overfor LEADS/ESCAPEs arbejde, og på Sri Lanka er relationer og dialog vigtig. Dette er ESCAPE rigtig gode til.

Billedet herover er fra et uformelt møde mellem denne dommer, LEADS og Assist.