Rehabilitering 2012

Rehabilitering af veteraner

I efteråret 2012 bevilligede DMRU 750.000kr til et projekt, der skal forbedre rehabiliteringen af veteraner efter den 25 år lange borgerkrig på Sri Lanka. Håbet er at dette projekt kan styrke forsoningsprocessen i et af de områder i det nordlige Sri Lanka, som var hårdest ramt af de voldsomme krigshandlinger i krigens afsluttende fase.

Efter krigens afslutning i 2009, var der behov for et stort oprydningsarbejde i de områder, der havde været direkte ramt af krigshandlinger. Det mest iøjnefaldende var selvfølgelig de fysiske behov, så som at få fjernet miner og andet sprængfarligt materiale og at få genopbygget infrastruktur og huse. Men der er ligeledes stort behov for at tage hånd om de ødelæggelser, der er sket på det menneskelige plan. Tillid der er blevet brudt, mennesker der har mistet alt hvad de ejer, mennesker der har mistet deres kære, mennesker der har kæmpet for det de troede på – og tabt.

LEADS har i den forbindelse fået adgang til at arbejde med nogle af de rehabiliteringscentre for krigsveteraner, der er blevet oprettet de nordlige og østlige distrikter. Rehabiliteringscentrene køres af den Srilankanske hær og veteranerne kæmpede på de Tamilske Tigres side. LEADS ser det derfor som en stor mulighed og en vigtig opgave, at tilbyde en neutral tilstedeværelse i centrene.   

Forsoningsprojekt

Med den nye bevilling vil LEADS træne de ansatte i 4 rehabiliteringscentre (militær-personale og civile) i basale psykosociale færdigheder. Målet er at de vil få en øget forståelse for deres roller og ansvar i.fht. den sensitive situation og at de vil blive i stand til at facilitere en god rehabiliteringsproces. LEADS vil ligeledes tilbyde ”Emotional Intelligence and Life Skills training” direkte til veteranerne (denne del af projektet, vil blive varetaget af et eksternt team med stor erfaring i rehabiliterings og forsoningsarbejde). Målet er, at denne træning vil hjælpe veteranerne til at håndtere de vanskelige ting, de har været ude for – og gøre dem klar til at vende tilbage til et normalt civilt liv.

Hvordan gik det?

Projektet sluttede i foråret 2015, efter at 250 ansatte og 850 veteraner havde modtaget træning. I løbet af projektperioden blev der ligeledes udviklet en manual og andet ressource materiale (på Singhalesisk og Tamilsk), som kan bruges til at tilbyde træningen til et bredere publikum. Der blev også gennemført en række forsoningsaktiviteter, med fokus på at bringe tamilere og singhalesere tættere på forsoning.