Forebyggende arbejde

Vi har tidligere fået bevilget penge til et pilotprojekt indenfor forebyggende arbejde mod misbrug af børn. I maj 2011 fik vi en bevilling på 600.000 kr. til at udvide dette arbejde. Projektet gik derfor igang 1. juni 2011.

Dette projekt bygger på erfaringerne fra pilotprojektet. Formålet er derfor at udbrede det forebyggende arbejde blandt børn og lærere til fire distrikter på Sri Lanka. Pilotprojektet dækkede kun ét distrikt. Målet er at nå lærerne i 350 forskoler med undervisning i, hvordan børn på en børnevenlig og kulturel sensitiv måde kan undervises i at beskytte sig selv mod overgreb. Omkring 8.750 børn vil gennem projektet kunne modtage undervisning.

Erfaring bruges til oplysning

Projektet fokuserer også på oplysning og fortalervirksomhed på Sri Lanka i forhold til problematikkerne omkring seksuelt misbrug af børn. Bl.a. vil LEADS træne de offentlige ansatte indenfor børneområdet i distriktet Ratnapura. De vil også bruge deres store erfaring med behandling af børn til at præge forskellige fora på Sri Lanka, der fokuserer på børns rettigheder.

Projektet forløber over 2 år. Assists Sri Lanka gruppe følger projektet tæt i samarbejde med Dansk Missionsråds udviklingsarbejde, som har bevilget pengene til projektet.