Oversvømmelser 2011

Oversvømmelser

250.000 kr. til akut nødhjælp efter oversvømmelse

Det er ikke kun i Australien, at vejret i begyndelsen af 2011 har givet store problemer med oversvømmelser. På Sri Lanka oplever man, at monsunen i år er ekstra kraftig. Vedvarende regn har betydet massive oversvømmelser, som har gjort hundrede tusinder hjemløse og ødelagt både høst og infrastruktur. Værst er det gået ud over de nordøstlige og centrale dele af Sri Lanka. Da mange i forvejen lever under dårlige vilkår i netop disse områder, rammer det ekstra hårdt. Det skyldes ikke mindst den nyligt afsluttede borgerkrig, der betød, at flere af de nødlidende familier fortsat boede i flygtningelejre, da oversvømmelserne satte ind. Vores samarbejdspartner, LEADS, beskriver oversvømmelserne som næsten lige så ødelæggende som tsunamien, der også ramte Sri Lanka i 2004.

Bevilling fra DMR-U

Assist har i samarbejde med LEADS søgt om midler til nødhjælp. Vi har fået bevilget knap 250.000 kr. fra DMR-U til at hjælpe ofrene for oversvømmelserne på Sri Lanka.

Lokale myndigheder gør, hvad de kan, for at hjælpe de nødlidende, men LEADS er sammen med en række humanitære organisationer blevet anmodet om hjælp. De kender de lokale forhold og har mange gange før spillet en central rolle i formidling af nødhjælp, både efter tsunamien og efter borgerkrigens afslutning i 2009.

Det skal pengene bruges til

Med de knap 250.000 kr. kan LEADS i den akutte fase uddele 900 nødrationer til nogle af de mest nødlidende familier. Når familierne så vender tilbage til deres hjembyer, kan LEADS uddele 100 startpakker, der blandt andet kan indeholde såsæd, fjerkræ, geder eller køer. Startpakkerne skal hjælpe familierne til at komme på fode igen.

Sådan gik det

Projektet er nu afsluttet, og pengene er brugt til at hjælpe:

  • 2122 familier, der fik udleveret tørrationer
  • 228 familier, der fik starthjælp

Ialt 9.400 mennesker fik hjælp til overlevelse og til en ny start i livet.