Terapi til børnene

I juli måned 2009 bevilligede DMR-U 500.000kr til arbejdet på Sri Lanka. Dette projekt er opdelt i 3 komponenter, som til sammen giver en holistisk tilgang til problematikkerne omkring seksuelt misbrug af børn.

Formålene med projektet

Det første formål er, at yde hjælp til 100 børn, der har været udsat for seksuelt misbrug, samt at støtte deres familier i processen. Projektet tilbyder rådgivning, terapi, juridisk hjælp, opfølgning for familierne samt en mulighed for at bo på et krisecenter for de hårdest ramte børn.

Det andet formål er, at træne 65 ’child care workers’ og ’government officials’ i regionen Badulla. Disse mennesker skal undervises i problemerne med seksuelt misbrug af børn, og om hvordan man kan håndtere disse børn.

Det tredje formål er, at skabe opmærksomhed omkring, at seksuelt misbrug af børn rent faktisk er et stigende problem på Sri Lanka. I den forbindelse er målet at undervise omkring 900 børn og forældre i ’the estate sector’ (The-plantagerne). Disse mennesker er blandt de fattigste i samfundet, og her rapporteres mange tilfælde af seksuelt misbrug.

Projektforløb

Projektet forløber over 2 år, og hvis det viser sig at være succesfuldt, forventer vi at kunne tilbyde terapi til endnu flere børn i fremtiden. Vi følger projektet gennem rapporter hver 3. måned, og ved at tilse det mindst én gang om året.   

Michelles indtryk

Da alle aktiviteterne foregår på tamilsk eller singhalesisk, er de svære at tage direkte del i, når man kommer ind udefra. I løbet af mit besøg i juli 2009, brugte jeg således i stedet en del tid, sammen med de ansatte i ESCAPE.

Jeg interviewede både dem, der arbejder direkte med børnene, og dem, der står for det forebyggende arbejde. Disse samtaler var utrolig givende. Det blev tydeligt for mig, at de ansatte har et helt specielt hjerte for børnene. Flere af kvinderne fortalte mig om selv at have oplevet seksuelt misbrug i deres egen barndom uden at have haft mulighed for at få hjælp. De er tydeligt motiveret for deres job, og flere af dem ofrer meget for at hjælpe børnene. F.eks. ville psykologerne kunne gå til et privathospital i nærheden og få et job, der er flere gange bedre betalt. Men de vælger at arbejde i ESCAPE, fordi de ser den forskel, projektet gør for børn, der ikke selv har råd til at betalte for at få hjælp. 

Sådan gik det

Projektet blev afsluttet i efteråret 2011. Det har langt overgået forventningerne.

  • 346 børn har været igennem et behandlingsforløb
  • 250 hjem har haft opfølgende besøg af ESCAPEs medarbejdere for at sikre barnets fortsatte bedring og trygge rammer i hjemmet
  • 236 børn har fået juridisk hjælp til at få deres sag taget alvorligt i det juridiske system
  • 1274 børn har modtaget information om at beskytte sig selv
  • 93 medarbejdere indenfor det offentlige har fået undervisning
  • 19 børnemedarbejdere har fået udvidet undervisning – heraf er de to nu med til at lave retningslinier og skabe forandringer i deres institution

Det har været meget positivt at følge ESCAPEs arbejde med terapi i de sidste 2 år, ikke mindst på grund af den store forskel de gør for de børn, de kommer i kontakt med.

I Assist har vi derfor valgt at hjælpe med at søge om endnu en fase af dette projekt, der giver ESCAPE mulighed for at nå endnu flere børn. I november 2011 fik Assist en rekordstor bevilling til projektet – læs mere her.