Forebyggende arbejde

I april måned 2009 blev den første projekt-bevilling, fra DMR-U til arbejdet på Sri Lanka, godkendt. Dette var et såkaldt ’pilot-projekt’ på 200.000kr, der hovedsageligt skal gå til den forebyggende del af ESCAPEs arbejde.

Et af formålene med dette projekt er, at udvikle og afprøve en virkningsfuld metode, til at undervise børn på 2-6 år, om hvordan de kan beskytte sig selv mod overgreb. Det materiale, der skal testes, er blevet udviklet af folkene i ESCAPE. Det er en række såkaldte ’flash-cards’ (store billeder), der fungerer som en slags tegneserie. Disse kort kan bruges af lærere og andre voksne til at oplyse om det tabu-belagte emne på en børnevenlig måde. Ideen er således, at man vil mindske risikoen for, at børnene bliver udsat for overgreb, ved at gøre dem opmærksomme på, hvordan de kan undgå risikofyldt adfærd.

Udrustning af lærere

Et andet formål med projektet er, at udruste lærere og pædagoger, til at kunne anvende dette materiale i deres undervisning. Der skal i alt oplæres 100 personer, som så kan undervise over 750 børn ved hjælp af disse ’flash-cards’.

Ud over brugen af ’flash-cards’, undervises lærerne også mere generelt omkring problemerne med seksuelt misbrug af børn. F.eks. omkring hvilke symptomer børnene kan udvise og hvad lærerne kan gøre for at hjælpe. Undervisningsmaterialet kan således også fungere som en første kontakt med ofre for seksuelt misbrug.

Projektforløb

Projektet forløber over 2 år, og hvis det viser sig at være succesfuldt, forventes det at kunne udbrede konceptet til endnu flere skoler på Sri Lanka. Vi følger projektet gennem rapporter hver 3. måned, og ved at tilse det mindst én gang om året.

Se billeder fra projektet her