Post-war relief 2009

240.000 kr. til Vanni District

I februar 2009, få måneder inden den 25 år lange konflikt blev erklæret slut, fik LEADS adgang til at hjælpe nogle af de mange internt fordrevne flytninge i det nordlige Sri Lanka (Vanni District).  

Assist fik i denne forbindelse bevilliget 240.000kr fra DMR-Us akutte nødhjælpsbevilling, som blev sendt direkte til LEADS. De kunne således møde nogle af disse menneskers mest akutte behov.

I løbet af foråret blev der uddelt mad, vand, medicin, tøj og meget mere til de mange civile mennesker, der har mistet alt i krigen mellem regeringen og de Tamilske Tigere.