Det er en kold tid, alle går rundt og fryser

Når husene ikke er isolerede, og der blæser en stiv kuling, er det koldt, selvom temperaturen er godt 20 grader. Mange er syge, og også Lisbet har været ramt. Det er afrikansk vinter, og det er tiden, hvor det er nemt at dyrke grøntsager, da der ikke er så mange skadedyr, som der er om sommeren.

På WutomiAgri er de nye elever kommet godt i gang med at producere. De første er begyndt at sælge deres salat og kål. Det giver en god stemning på skolen, når landsbyens beboere kommer og køber grøntsager. Hvis eleverne ikke har undervisning, er det dén elev, som har dyrket afgrøden, der står for at sælger den, og det er virkelig noget, de går op i.

Stella, vores nye jordbrugslærer, har ansvaret for – sammen med eleverne – at lave budget og budgetopfølgning på hvert enkelt bed. Vi bliver bedre og bedre til at få teori og praksis til at følges ad. Når eleverne ser, at de planer, de laver i klasselokalet, også fyldestgøres i marken, bliver de motiverede. De kan sagtens se, at hvis man gør det godt som selvstændig, kan man tjene mere end ved at have et normalt lønarbejde.

Den animalske produktion er også blevet udvidet lidt, da vi i sidste uge fik et lille gedekid, Antoninho – opkaldt efter en af eleverne. Både vores grise og geder har, siden vi blev færdige med muren, fået en stor indhegning, og de ser ud til at nyde den gode plads og det kolde vejr.

Kyllingeproduktionen er også ved at blive udvidet. Vi er næsten færdige med det første af tre huse, som hver vil få plads til 700 kyllinger. Det er planen, at alle kyllinger skal sælges levende. Så produktionen øges gradvist, efterhånden som vi finder troværdige kunder, der kan videresælge for os.

50+konceptet var igen i år en succes. Dette års hold malede facaden på den nye mur. De fik Ginas kontor til at ligne et rigtigt kontor, og de lavede mange små vedligeholdelsesopgaver. I år var det skønt at kunne byde gruppen velkommen i vores eget hjem! 50+erne var med til at sende de nye iværksættere ud i det virkelige liv, og vi er glade for at fortælle, at syv ud af de ni er kommet godt i gang med deres små kyllingeproduktioner.

Programmet til næste års Mozambique 50+ er klar. Er det måske noget for dig eller en du kender, må du meget gerne kontakte os.

Den bedste arbejdsplads i Mozambique! Dette mål har Gina, vores leder, sat for WutomiAgri. Sammenlignet med andre institutioner har vores ansatte og leder ikke meget certificeret uddannelse, men vi har noget andet! Vi er en anderledes skole, der skærer ned for bureaukrati og kontrol, samtidig med at vi bygger ressourcer og tillid op. Nogle af de ting, Gina har lært på diakonhøjskolen, er hun ved at implementere. Hun holder personalemøde en gang om måneden, hvor hun har små undervisningsoplæg om fx samarbejde og kommunikation. Hun tager tit udgangspunkt i nogle små lege, og hun forstår at lave indholdsrige møder, hvor der bliver grinet meget.

WutomiAgri er stadig i udvikling. De fleste dage går det et lille skridt frem, men en gang imellem må vi erkende at have ramt ved siden af og tage et par skridt tilbage. Vi er taknemmelige for at se, hvor langt WutomiAgri er nået, siden vi for ni år siden rejste her til Mozambique. Der er stadig meget, som kan og skal forbedres, men WutomiAgri gør allerede nu en forskel for mennesker i Mozambique. Vi takker Gud, og vi takker jer, der har bakket op om vores arbejde! Vi har stadig brug for jer.

Mange varme hilsner fra Lisbet & Kurt