Vi bekæmper reviktimisering af børn

LEADS har arbejdet med børn og familier, der har haft overgreb og seksuelt misbrug alt for tæt inde på livet, i mere end 20 år. Vores erfaring er, at børnene ofte kæmper med mange problemstillinger. Nogle er direkte relateret til de overgreb, de har været ude for (fysiske, psykiske og sociale eftervirkninger). Andre hænger sammen med fattigdom og mangel på viden om børns behov og rettigheder blandt voksne omsorgspersoner og myndigheder. I et nyt projekt, som er støttet med 1 million kr. af DMRU, vil LEADS forsøge at minimere risikoen for, at børn der har været udsat for overgreb, udsættes for yderligere forurettelse, når de søger hjælp i det offentlige system.

Én af de problemstillinger, som LEADS ofte støder på, er at familierne til de børn, der har været udsat for overgreb, mangler konkret viden om hvordan de bedst kan støtte deres børns udvikling og beskytte dem for overgreb. For nogle familier drejer det sig om mangel på ressourcer og i andre familier drejer det sig om mangel på viden. På baggrund af deres mangeårige erfaring, har LEADS har udviklet en ny rettighedsbaseret tilgang til “Family Strengthening”. Igennem dette projekt vil de tilbyde 150 familier et at deltage i dette forløb – sideløbende med at det barn, der har været udsat for overgreb, tilbydes behandling i LEADS. Håbet er, at familierne kan styrkes så meget, at børnene kan vænne tilbage til familien – i stedet for f.eks. at blive anbragt på et børnehjem. Som det er nu, er der desværre mange børn, der anbringes på offentlige børnehjem som følge af at de har været udsat for overgreb. Langt de fleste børnehjem tilbyder ingen eller mangelfuld behandling af de psykiske eftervirkninger som overgrebene har ført med sig. Når de bliver adskilt fra trygge voksne, bliver de et let offer for nye overgreb.

Træning af nøglepersoner i det offentlige system

En anden problemstilling er manglende viden blandt myndigheder omkring hvad børn har brug for, for at kunne udvikle sig – og mangelfuld implementering af den lovgivning, der rent faktisk er på Sri Lanka, om f.eks. at skulle leve op til internationale konventioner om børns rettigheder. Derfor vil LEADS træne 30 personer, der repræsenterer det offentlige system og civilsamfundet generelt. Fokus vil være på “de-institutionaliserings agendagen”. Altså det at forsøge at færrest mulige børn ender på børnehjem og at flest mulige børn, der er på børnehjem, får tilbudt alternative løsninger. F.eks. at blive genforenet med familie eller blive adopteret lokalt. Den samme agenda vil de advokere for på nationalt niveau, ved at arbejde på at den bliver understøttet af konkrete “policy changes”.

Træning af ansatte på et offentligt hospital

Endelig har LEADS fået en helt unik mulighed for at påvirke det offentlige system, der skal tage sig af børn, der har været udsat for misbrug. De er blevet inviteret til at træne de ansatte på landets eneste hospitalsafdeling, der har specialiseret sig i børn som har været udsat for misbrug. Det er et stort skridt for LEADS, fordi de igennem mange år, har forsøgt at råbe magthavere op, for at få det offentlige hospitalsvæsen til at tage ansvar for at behandle børn, der har været udsat for misbrug. Som det er nu, er LEADS den eneste organisation på Sri Lanka, der tilbyder en holistisk tilgang til rehabilitering af børn. Men nu får de altså mulighed for at træne de ansatte på et offentligt hospital, og det vil de selvfølgelig gøre med udgangspunkt i deres erfaringer fra Kedella og rehabilitering generelt.

Projektet er planlagt til at løbe frem til midten af 2020. I Assist glæder vi os til at følge med på sidelinjen, og ser særligt frem til at besøge LEADS i løbet af projektperioden, så vi kan komme med ud og se hvordan arbejdet skrider frem. Følg med her