Alle børn har ret til en familie

LEADS har siden 2015 arbejdet på at blive bedre til at lave strategisk fortalervirksomhed (se mere her). De har udarbejdet en ny strategi, hvor de har identificeret nogle konkrete temaer, som de særligt vil prioritere. Et af disse temaer, er at beskytte flest mulige børn fra at ende op på et børnehjem. Håbet er, at de kan bruge deres erfaring og de historier, de hører fra børnene, til at påvirke ansatte i det offentlige system og politikere til at gøre mere for at sikre børns rettigheder. Det skal en ny bevilling nu hjælpe dem med. 

Én af de problemstillinger, LEADS ofte støder på, er at et barn, der har været udsat for misbrug, bliver placeret på et børnehjem. Enten fordi misbruget er sket i den nære familie, eller fordi familien ikke vil kendes ved barnet, når det ikke længere er ”uskyldigt”. På de offentlige børnehjem, er der ikke adgang til behandling – og børnene bliver ofte opfattet som ballademagere, i stedet for at blive mødt i den smerte de bærer på.

Det er LEADS’ erfaring, at hvis man arbejder med barnets familie, mens barnet modtager behandling, så er det ofte muligt at genforene børnene med deres familier. Og hvis ikke de kan genforenes med deres forældre, så vil der ofte være et andet familiemedlem, der er villig til at tage barnet ind, hvis de får forklaret, hvorfor barnet reagerer, som det gør – og hvad det er, barnet egentlig har brug for.

Denne viden vil LEADS gerne dele med ansatte i det offentlige system og med landets politikere og beslutningstagere. Derfor har Assist og LEADS ansøgt Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) om penge til at gennemføre et projekt med dette fokus.

Projektet kort fortalt

Vi er taknemmelige for, at DMRU i marts 2018 har bevilliget 230.000kr til projektet, og LEADS går nu i gang med at:

  • Dele deres viden/erfaring omkring de-institutionalisering internt i organisationen, så alle er klædt på til at arbejde for at de børn, de kommer i kontakt med, kan blive genforenet med familie
  • Gennemføre samtaler med børnenes familier, for at styrke dem til at tage imod børnene når behandlingen er slut
  • Afholde træningssessioner for offentligt ansatte (rådgivere, ansatte på børnehjem, socialarbejdere m.fl.), så de kan blive klædt på til at arbejde for at de børn, de kommer i kontakt med, kan blive genforenet med familie
  • Styrke deres eksisterende netværk med andre organisationer, der arbejder for det samme mål, da de står stærkere i sagen, når de kan stå sammen med andre
  • Lave en oplysningskampagne målrettet kirker
  • Påvirke politikere til at vedtage og håndhæve beslutninger, der sikrer børns ret til en familie.   

Projektet forventes afsluttet i maj 2019. I Assist er vi spændte på at følge med i projektets udvikling!