LEADS’ behandlingsmodel

Det er en stor glæde for Sri Lanka gruppen at kunne dele denne rapport, som er et resultat af et studie af vores samarbejdspartner, LEADS’ arbejde med seksuelt misbrug af børn i Sri Lanka.

Rapporten beskriver LEADSs tilgang til at bekæmpe seksuelt misbrug af børn i Sri Lanka. Den afdeling i LEADS, der varetager behandlingen af børn, hedder ESCAPE (Eradicate Sexual Childabuse, Prostiution & Exploitation). Rapporten har til formål at dele de værdifulde erfaringer, som LEADS har gjort sig, og dermed præsentere tilgangen som en model, der kan bruges af andre. Rapporten kan således anvendes som inspiration til, hvordan man kan arbejde med seksuelt misbrug af børn – og generelt set fremme børns vilkår og rettigheder i en kontekst, hvor dette ikke er på den politiske dagsorden, og hvor det derfor må starte som et civilsamfundsinitiativ. Samtidig kan den også anvendes af LEADS, når de arbejder med at åbne regeringens øjne for, det uundværlige arbejde de gør.

Du finder rapporten via dette link.