Børn og unge i Bangladesh

Skolegang

Banglakids er kendt for at støtte Saraswatipur Kostskole i det nordlige Bangladesh. På grund af Covid-19 og deraf følgende samarbejdsvanskeligheder påbegyndes nu en anderledes måde at hjælpe børn og unge til skolegang og uddannelse i Bangladesh, BD.

Kostskolen havde plads til 60 kostelever og 20 dagelever. Der var udfordringer forbundet med at være kostskoleelev, da børnene var væk fra hjemmet. Flere af børnene kom langvejs fra og fik sjældent besøg af far eller mor. Da det samtidigt var svært for skolelederen at leve op til opgaven, har vi i Assist-Banglakids besluttet at tænke nyt. I stedet for at tilføre midler til en institution med et begrænset antal børn, arbejder vi nu med at oprette et schollarship program, hvor udfordrede familiers børn fra 6. klasse til 10. klasse kan få hjælp til at gå i skole. Dette program kan senere udvides til også at omfatte reelle uddannelser.

Bangladeshiske børn og unge har stadigvæk stor brug for hjælp til skolegang og uddannelse, så vel som danske børn og unge. I Danmark kommer hjælpen fra staten, men den mulighed findes ikke i BD.

I Bangladesh er det gratis at gå i skole op til 8. klasse, men derefter koster det at blive optaget på skolen og gå til eksamen. Kladdehæfter, lineal og skrivematerialer er noget den enkelte familie selv skal sørge for fra 1. kl. Desværre er der en udbredt opfattelse af, at børnene skal have privatundervisning om eftermiddagen. Det koster ekstra. Det er en træls tendens, som begynder allerede i de små klasser. Men det er blevet kulturen og er ikke til at lave om på. Det betyder så, at kun de bedst bemidlede familier får deres børn i skole længere end 8. kl.

Når mor og far er daglejere, er det svært at få mad på “bordet” hver dag, have penge til skolegang og samtidig gå glip af en potentiel indtjening, og også have penge til livets andre fornødenheder. Banglakids støtter de børn, der er mest udfordrede.

Anni og Flemming Schrøder planlægger at rejse til Bangladesh i efteråret 2022. De håber på en måneds visum, så der bliver god tid til de vigtige møder med NGO’en SA, Saraswatipur Academy og BLC, Bangladesh Lutheran Church. Der skal udarbejdes en partnerskabsaftale med BLC, og senere i februar 2023 med SA, når der er valg til hovedbestyrelsen.

Vi er taknemlige over, at vores trofaste givere er vedholdende, og vi takker for tilliden! Vi vil også bede om forbøn for projekterne, at vi går Guds vej og ikke vores egen.

Varme sommerhilsner og Guds fred,

Assist-Banglakids