Issufo Valoi, 20 år

Jeg er Issufo Valoi fra Massingir-distriktet i Gaza-provinsen.

I min familie er vi fem søskende og mine forældre.

Jeg har gået 10 år i skole.

Min familie ernærer sig ved landbrug, men vi dyrker kun til vores eget forbrug.

Jeg drømmer at blive rigtig dygtig til landbrug, at dyrke, at røgte og at opnå et godt udbytte og profit. Jeg vil være foregangsmand på landbrugsområdet, hvor jeg vil producere slagtekyllinger.