Organisationsudvikling

LEADS vil blive bedre til strategisk fortalervirksomhed

LEADS arbejder med udsatte børn på Sri Lanka gennem forebyggende arbejde og rehabilitering. Det har de gjort siden 1995. De har igennem årene hjulpet tusindvis af børn til at komme sig over de traumatiske oplevelser, de har været igennem, og givet dem mulighed for en ny start på livet. Men behovet på Sri Lanka er stort, og LEADS kan ikke hjælpe alle de børn, der har behov for det.

I de seneste år er det derfor blevet en større og større del af LEADS’ arbejde, at forsøge at forbedre vilkårene for et større antal børn, end dem de selv kommer i kontakt med. Det gør de gennem det man kalder ”fortalervirksomhed” (eng. ”Advocacy”). Håbet er, at de kan bruge deres erfaring og de historier, de hører fra børnene, til at påvirke ansatte i det offentlige system og politikere til at gøre mere for at sikre børns rettigheder. Det kan f.eks. være rettigheden til at få behandling, rettigheden til at få en fair behandling i retssystemet, eller rettigheden til at høre have en familie.

Det er 35 år siden, at LEADS startede som en nødhjælpsorganisation. De har gennem årene specialiseret sig i at tilbyde gode løsninger til de mange behov, som de støder på i deres land. Derfor kræver det noget af en omstilling i organisationen, at begynde at fokusere mere på de rettigheder, som indbyggerne på Sri Lanka har – og at forsøge at få det offentlige system til at møde disse behov, i stedet for selv at forsøge at ”lappe på hullerne i systemet”.

Organisationsudviklingsprojekt

Assist og LEADS er derfor gået sammen om at søge penge til et organisationsudviklingsprojekt, der kan klæde LEADS bedre på til at lave strategisk fortalervirksomhed. DMRU har bevilliget 330.000kr til dette formål.

LEADS vil kort fortalt:

  • Træne alle de ansatte i LEADS i den rettighedsbaserede tilgang til udviklingsarbejde og strategisk fortalervirksomhed
  • Udvikle en organisationsstrategi for fortalervirksomhed
  • Udvikle ”guidelines” og ”tool kits” til at hjælpe de ansatte med at arbejde med strategisk fortalervirksomhed
  • Afholde en workshop for alle de ansatte, hvor den nye strategi, de nye redskaber og en implementeringsplan vil blive præsenteret
  • Udpege nogle ”advocacy focal points” i de forskellige distrikter/arbejdsområder, som særligt vil få ansvar for at tænke fortalervirksomhed ind i de igangværende projekter og aktiviteter
  • Gennemføre nogle konkrete kampagner i distrikterne på baggrund af den nye strategi
  • Gennemføre et review af processen og udvikle en ”Best Practice Manual” hvor den vigtigste læring fra projektet vil blive præsenteret.

Projektet forventes gennemført i slutningen af 2018. Assist følger med i udviklingen gennem halvårlige rapporter og årlige besøg hos LEADS.